In de praktijk zie ik dat werknemers zonder toestemming gesprekken met de werkgever opnemen. Ook werkgevers worden hiermee steeds vaker geconfronteerd. Mag dat zomaar? En wat zijn de gevolgen? Vijf veel gestelde vragen op een rij.

Een werknemer die een slecht nieuws gesprek voelt aankomen. Een werknemer die zich onheus bejegend voelt…

Allemaal denkbare situaties waarin een werknemer vrij simpel een opname kan maken met de telefoon. Zonder dat de werkgever daarvan weet.

Maar mag dat zomaar? En wat zijn de gevolgen bij een rechterlijke of ontslagprocedure?

De meest gestelde vragen op een rij.

1.Mag een werknemer stiekem een gesprek opnemen?

Een werknemer mag in beginsel een gesprek met de werkgever zonder voorafgaande toestemming opnemen. Dit is alleen strafbaar (artikel 139a Strafrecht) als de persoon die de opname maakt niet zelf bij het gesprek aanwezig is.

In een recente uitspraak is geoordeeld dat het opnemen van het gesprek met de werkgever, zodat de werknemer zich later op zijn rechtspositie kan beraden, op zichzelf niet verwijtbaar is.

De opname mag in principe alleen voor eigen gebruik dienen.

2.En mag de opname worden gebruikt in een rechtelijke procedure?

De werknemer mag een geluidsopname inbrengen in een rechterlijke procedure. Maar dit is niet altijd zonder risico.

Het veelvuldig en stiekem opnemen van gesprekken kan leiden tot de conclusie dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, omdat er geen vertrouwen meer is. Met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, zonder vergoeding of lagere vergoeding.

In een recente uitspraak van de kantonrechter Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:8522) had de ambtenaar niet één maar acht gesprekken opgenomen en openbaar gemaakt. Hierdoor had de werknemer verwijtbaar gehandeld.

3. Mag een werkgever gesprekken met de werknemer opnemen?

Een werkgever heeft uitsluitend het recht om opnames te maken, als wordt voldaan aan de voorwaarden van de AVG.

Zo werd begin van dit jaar een ontslag op staande voet vernietigd door de rechter. De werkgever had in strijd met de AVG gehandeld en de privacy van de werknemer geschonden door een telefoongesprek zonder toestemming van de werknemer op te nemen (ECLI:NL:RBDHA:2022:257).

4. Hoe beoordeelt de rechter een onrechtmatig verkregen opname?

De waarheidsvinding weegt meestal zwaarder voor de rechter dan de onrechtmatig verkregen geluidsopname.

Onrechtmatig verkregen bewijs heeft niet zonder meer tot gevolg dat het bewijs wordt uitgesloten. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden nodig.

5. Wat kan een werkgever doen om een heimelijke opname te voorkomen?

Een werkgever kan vooraf aan de werknemer vragen of het gesprek wordt opgenomen en dat de werkgever daarvoor geen toestemming geeft. Een werknemer moet op basis van goed werknemerschap eerlijk antwoorden. Als de werknemer het gesprek toch opneemt, kan er sprake zijn van verwijtbaar handelen.

Heeft u als werkgever of als werkgever vragen over het opnemen van telefoongesprekken. Of heeft u andere vragen?

Neem gerust telefonisch contact met me op 076-520 1455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected].