Heeft een werknemer recht op loon tijdens thuisquarantaine. De kantonrechter in Maastricht gaf hierover in een kort geding op 30 juni 2020 een oordeel.

Waar ging het over in deze zaak?

De werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 30 april 2020. Op 16 maart stuurt de werknemer de werkgever een bericht dat hij in contact is gekomen met iemand die COVID-19 symptomen heeft. De werkgever antwoordt de werknemer dat hij zich ziek kan melden. De werknemer geeft vervolgens aan dat hij niet ziek is en thuis zal gaan werken. Op 26 maart ontvangt hij bericht van zijn vriendin dat zij COVID-19 verschijnselen heeft. De werknemer deelt dit mede aan zijn werkgever en zegt in thuisquarantaine te gaan. De werkgever houdt twee wachtdagen op het loon in en betaalt slechts 70% van het loon over maart en 50% van het loon over april. De werknemer start een procedure.

Het oordeel van de kantonrechter (ECLI:NL:RBLIM:2020:4465)

Heeft een werknemer recht op loon, die zelf niet ziek is, maar wel in contact is gekomen met een persoon die mogelijk besmet is en dus vanwege de RIVM maatregelen en van overheidswege in quarantaine moet?

In artikel 7:628 BW is sinds 1 januari 2020 bepaald dat de werknemer recht op loon heeft als hij niet werkt, tenzij het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer moet komen. Het is aan de werkgever dit laatste te bewijzen.

De kantonrechter overweegt dat bij quarantaine geen sprake is van ziekte, maar dat een werknemer gehoor moet geven aan maatregelen van de overheid. Als een huisgenoot koorts heeft, moeten andere gezinsleden in quarantaine en de werknemer kan niet thuis werken, dan komt dit voor rekening en risico van de werkgever. De werkgever moet dan het loon doorbetalen, tenzij in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst geen recht op loon bestaat als er niet gewerkt is.

Als de werkgever twijfelt over de geloofwaardigheid van de mededeling van de werknemer over een mogelijke besmetting van de vriendin, dan had de werkgever een verklaring (van de huisarts) van de vriendin kunnen vragen, aldus de kantonrechter.

De werkgever moet het loon doorbetalen en wordt geconfronteerd met de wettelijke verhoging van maximaal 50%.

Niet altijd recht op loon

In casu moest de werkgever loon doorbetalen van de werknemer die van overheidswege in thuisquarantaine zit. Van belang is daarbij of de werknemer wel of niet thuis kan werken.

Deze uitspraak betekent niet dat een werknemer altijd een onvoorwaardelijk recht heeft op loon. Dat zal afhangen van de omstandigheden van het geval.

Het is de vraag hoe de rechter zal gaan oordelen over een werknemer die willens en wetens tegen het overheidsadvies op vakantie gaat naar een land of gebied met code oranje, en die niet kan terugkeren naar huis of in thuisquarantaine moet blijven. Zo’n situatie zou zomaar wel voor rekening en risico van de werknemer kunnen komen. Het is basis van één uitspraak te vroeg om al conclusies te trekken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!