Op 8 juli 2020 is de eerste uitspraak gepubliceerd waarbij het ontslag op staande voet van een ambtenaar stand houdt sinds de invoering van de WNRA.

Wat speelde er in deze zaak?

De werknemer is sinds 2010 in dienst bij een gemeente in de functie van controller. Naar aanleiding van een verzoek tot goedkeuring van een factuur zijn er onregelmatigheden aangetroffen in het administratieve systeem. Er werden daarbij verdachte bedrijven geconstateerd. Vervolgens is er door een extern recherchebureau een integriteitsonderzoek uitgevoerd, die op 3 maart 2020 een rapport heeft uitgebracht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan meerdere integriteitsschendingen, waarbij de schade voor de gemeente aanzienlijk is. De werknemer wordt op 4 maart 2020 op staande voet ontslagen.

De werknemer verzoekt de kantonrechter het ontslag te vernietigen.

Het oordeel van de kantonrechter (ECLI:NL:RBDHA:2020:6156)

De kantonrechter wijst het verzoek van de werknemer af en het ontslag op staande voet houdt stand.
Er wordt geoordeeld dat vaststaat dat verschillende bedrijven facturen hebben ingediend, terwijl daarvoor geen prestatie is geleverd. Het is aannemelijk dat de werknemer onder valse voorwendselen ervoor heeft gezorgd dat verschillende facturen zijn aangemaakt. Dit heeft geleid tot schade bij de gemeente. De werknemer heeft in strijd gehandeld met de interne werkprocessen en de gedragscode van de gemeente. De werknemer heeft de ambtelijke integriteit geschonden. Er is dan ook een dringende reden voor het ontslag op staande voet.

Conclusie

Voor de invoering van de WNRA zou in deze zaak strafontslag zijn verleend. De vraag is in hoeverre de ambtelijke integriteit in het arbeidsrecht een rol gaat spelen. In deze zaak had de gemeente erop gewezen dat de frauderende werknemer een ambtenaar is die werkt met gemeenschapsgelden. Gelet op de ernst van de overtreding zou het ontslag zonder het meewegen van de ambtelijke integriteit ook stand hebben gehouden. De kantonrechter neemt bij de overwegingen de ambtelijke integriteit wel mee. Het is wachten op andere uitspraken in welke mate de ambtelijke integriteit in het arbeidsrecht bij ambtenaren gaat doorwerken.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!