Op 17 maart 2020 heeft het kabinet uitzonderlijke maatregelen genomen vanwege het coronavirus. De werktijdverkorting wordt per direct stopgezet. In plaats daarvan is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. De hoofdlijnen zijn bekend gemaakt.

Regeling Werktijdverkorting

De overheid kreeg vanwege de coronacrisis 78.000 aanvragen voor werktijdverkorting. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat deze regeling voor werktijdverkorting niet meer uitvoerbaar is en niet geschikt is voor de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis.

Deze regeling is per direct stop gezet. Het is niet mogelijk nog een aanvraag te doen. Als er een vergunning is toegekend, blijft deze van kracht. In het geval er wel een aanvraag is gedaan, waarop nog niet is beslist, zal deze aanvraag als worden aangemerkt als een aanvraag NOW. Mogelijk wordt er wel om aanvullende informatie gevraagd.

Voorwaarden NOW

Door deze nieuwe regeling kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij het UWV voor een tegemoetkoming van de loonkosten.

De aanvraag kan worden gedaan voor drie maanden, met een eventuele verlenging van drie maanden.

Voorwaarde voor deze regeling is, dat tenminste 20% omzetverlies verwacht moet worden uitgaande van omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten zal maximaal 90% zijn en is afhankelijk van het verlies aan omzet. Als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90%. Bij 50% minder omzet, bedraagt de tegemoetkoming 45%. Bij omzetverlies van 25% bedraagt de tegemoetkoming 22,5%. De werkgever blijft verplicht het volledige loon door te betalen.

Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming als voorschot verstrekken. Voor bepaalde aanvragen zal een accountantsverklaring zijn vereist. Achteraf wordt bepaald wat de werkelijke daling in omzet was. Er kan dus een correctie plaatsvinden bij de definitieve vaststelling.

De minister heeft benadrukt dat er geen personeel ontslagen mag worden op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode van de tegemoetkoming én dat de werkgever verplicht is het loon door te betalen.

Verdere uitwerking regeling door UWV

Het UWV werkt momenteel de regeling uit. Het is nog niet bekend wanneer een tegemoetkoming op grond van de NOW kan worden aangevraagd. We houden u op de hoogte.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!