Op 2 augustus 2022 treedt de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Wat verandert er? Wat zijn de meest gestelde vragen?

Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van het kind. In de meeste gevallen is dit verlof onbetaald.

De Wet betaald ouderschapsverlof is gebaseerd op een Europese richtlijn. De Wet betaald ouderschapsverlof treedt in werking per 2 augustus 2022.  Werknemers hebben dan recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof.

Deze nieuwe betaalde verlofvorm leidt tot veel vragen. De meest gestelde vragen op een rij.

1.Wie kan betaald ouderschapsverlof opnemen?

Allebei de ouders van een geboren kind, adoptiekind of erkend kind hebben recht op dit verlof. Ook bij  een pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind, mits het kind op hetzelfde adres is ingeschreven.

Bij de geboorte van een meerling of adoptie van meerdere kinderen  heeft de werknemer voor ieder kind recht op maximaal negen weken betaald verlof.

Het ouderschapsverlof moet in het eerste levensjaar van het kind zijn opgenomen. Bij adoptie of pleegouderschap van kinderen onder 8 jaar geldt het verlof voor het eerste jaar na plaatsing.

Is het kind geboren vóór de ingang van deze regeling? De ouders kunnen ook gebruik maken van deze regeling tot het kind één jaar is.

2.Hoeveel weken kan een werknemer het betaalde verlof opnemen?

Beide ouders van een kind kunnen maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Het verlof wordt in één keer opgenomen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere maanden. Tot een maximum van 9 (weken) keer het aantal uren van de werkweek.

3.Hoe moet het verlof worden aangevraagd?

De werknemer vraagt het verlof aan bij de werkgever ten minste twee maanden voordat het verlof ingaat. Met daarbij het aantal uren van verlof en de verdeling van uren over de week.

De werkgever vraagt de uitkering aan bij het UWV. Pas nadat de werknemer minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek heeft opgenomen. Dit kan tot uiterlijk vijftien maanden na de geboorte.

4.Kan de werkgever het verlof weigeren?

Nee. Een werkgever mag wél de verdeling van de werkuren/verlofuren weigeren bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Bijvoorbeeld bij rooster technische problemen. De werkgever overlegt dan met de werknemer over een andere verdeling van de verlofuren. Vier weken voor de ingangsdatum van het ouderschapsverlof!

  1. Hoe hoog is het betaalde verlof?

Het betaalde verlof is maximaal 70% van het maximum dagloon (het maximale dagloon bedraagt per 1 juli 2022 € 232,90 per dag). Over het betaalde verlof  worden vakantiedagen en vakantiegeld opgebouwd.

Het is mogelijk dat  in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke Cao aanvullende afspraken zijn gemaakt over het betaalde ouderschapsverlof.

Staat uw vraag er niet bij? Of heeft u een andere vraag? Neem gerust telefonisch contact op  076-5201455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected]