De zomervakantie staat voor de deur. Een mooie tijd om tot rust te komen. In de praktijk bestaat nog vaak onduidelijkheid over vakantie en ziekte. De meest vijf gestelde vragen.

๐Ÿ. ๐Œ๐ž๐ญ ๐ฏ๐š๐ค๐š๐ง๐ญ๐ข๐ž ๐ญ๐ข๐ฃ๐๐ž๐ง๐ฌ ๐ณ๐ข๐ž๐ค๐ญ๐ž?

Een zieke werknemer mag op vakantie, als er toestemming is van de werkgever. Een werkgever mag de vakantie weigeren als de vakantie de genezing of re-integratie belemmert. De werkgever zal hierover advies moeten vragen aan de bedrijfsarts.

Alleen de bedrijfsarts mag oordelen of er medische bezwaren zijn tegen de vakantieplannen.

๐Ÿฎ. ๐€๐Ÿ๐ฌ๐œ๐ก๐ซ๐ข๐ฃ๐ฏ๐ž๐ง ๐ฏ๐š๐ง ๐ฏ๐ž๐ซ๐ฅ๐จ๐Ÿ ๐›๐ข๐ฃ ๐ณ๐ข๐ž๐ค๐ž ๐ฐ๐ž๐ซ๐ค๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ซ

Een werknemer die kan re-integreren heeft tijdens vakantie geen re-integratieplicht. Deze dagen mag de werkgeverย  afschrijven van het verlof.

Uitgangspunt is dat bij een werknemer die gedeeltelijk re-integreert verlof wordt afgeschreven voor de gehele arbeidsduur.

Dit is logisch, de werknemer bouwt ook volledig verlof op (maar hierover bestaat wel de vraag of dit in lijn is met het Europese recht).

Er bestaat ook discussie of vakantiedagen mogen worden afgeschreven als de werknemer, die vanwege ziekte niet in staat is tot re-integratie, vakantie neemt.

๐Ÿ‘. ๐‡๐จ๐จ๐ ๐ญ๐ž ๐ฎ๐ข๐ญ๐›๐ž๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐ง๐  ๐ฅ๐จ๐จ๐ง ๐ญ๐ข๐ฃ๐๐ž๐ง๐ฌ ๐ฏ๐š๐ค๐š๐ง๐ญ๐ข๐ž ๐ฏ๐š๐ง ๐ณ๐ข๐ž๐ค๐ž ๐ฐ๐ž๐ซ๐ค๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ซ

Het Europese Hof van Justitie oordeelde recent dat de zieke werknemer tijdens vakantie recht heeft op 100% van het loon.

๐Ÿ’. ๐™๐ข๐ž๐ค ๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ž๐ง ๐ญ๐ข๐ฃ๐๐ž๐ง๐ฌ ๐ฏ๐š๐ค๐š๐ง๐ญ๐ข๐ž?

Wordt een werknemer ziek tijdens de vakantie? Deze ziektedagen kan de werkgever niet aanmerken als vakantiedagen. Ook als de vakantie van uw werknemer al is vastgesteld.

Er bestaat een uitzondering als de werknemer uitdrukkelijk instemt met het afschrijven van vakantiedagen. Zo oordeelde het Hof Den Bosch op 3 mei 2022.

๐Ÿ“. ๐™๐ข๐ž๐ค๐ฆ๐ž๐ฅ๐๐ข๐ง๐  ๐ฏ๐š๐ง๐ฎ๐ข๐ญ ๐ก๐ž๐ญ ๐›๐ฎ๐ข๐ญ๐ž๐ง๐ฅ๐š๐ง๐?

Een werknemer is niet verplicht terug naar Nederland te komen voor een bezoek aan de bedrijfsarts.

De werknemer moet zich wel houden aan de verplichtingen in het verzuimprotocol. Bijvoorbeeld dat hij bereikbaar is voor de werkgever. Of zorgt voor een verklaring van een arts ter plaatse voor de Arbodienst.

Bij terugkomst kan de bedrijfsarts oordelen of er sprake was van ziekte.

Een verzuimprotocol met duidelijke controlevoorschriften is daarbij van belang.

Heeft u vragen over vakantie, ziekte of het opstellen van een verzuimprotocol? Of heeft u een andere vraag?

Ik help u graag als ervaren arbeidsrecht advocaat.

Neem gerust contact met me op 076-5201455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected].