Moet een werknemer tijdig klagen bij de betaling van overuren of een andere loonvordering? Is de klachtplicht van toepassing is het arbeidsrecht. Hierover zijn de rechtspraak en literatuur verdeeld.

Een werknemer kan betaling van achterstallig loon in beginsel vorderen tot vijf jaar nadat het loon opeisbaar is.

Vaak gaat het over de betaling van overuren. Als de werknemer in opdracht van de werkgever overuren heeft gemaakt, bestaat er vaak recht op uitbetaling of compensatie in tijd.

Maar moet een werknemer ook tijdig klagen? Geldt in het arbeidsrecht ook een klachtplicht? De rechtspraak en de literatuur zijn hierover verdeeld.

Wat is de klachtplicht?

De klachtplicht is geregeld in het verbintenissenrecht (artikel 6:89 BW). Dit betekent dat er binnen ‘bekwame tijd’ geprotesteerd moet worden tegen een gebrek in een prestatie. Er moet tijdig geklaagd worden nadat het gebrek is ontdekt of ontdekt had kunnen worden. De ratio van deze bepaling is onder meer degene die heeft gepresteerd te behoeden tegen te late en moeilijk te betwisten klachten.

Het verbintenissenrecht geldt ook voor het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is daarvan een bijzonder onderdeel. In het arbeidsrecht zijn de partijen van werkgever en werknemer niet gelijk. Het arbeidsrecht gaat uit van ongelijkheidscompensatie van de werknemer. Daarom is er discussie of de klachtplicht ook geldt in het arbeidsrecht.

Twee recente uitspraken

Een werknemer van een horecabedrijf moet voor de openingstijd voorbereidende werkzaamheden verrichten. Deze overuren zijn uitbetaald. De werknemer claimt echter dat hij ook structureel heeft moeten werken na sluitingstijd. Deze uren staan niet vermeld op de loonstrook en zijn niet uitbetaald.

Het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2022:1060) geeft in de uitspraak van 5 april 2022 aan dat het klachtrecht in het arbeidsrecht omstreden is. Maar in dit geval was het de werknemer duidelijk kenbaar dat de uren niet zijn uitbetaald. De vordering van de werknemer wordt afgewezen, omdat de werknemer niet eerder had geklaagd.

Ook in een zaak bij de rechtbank Gelderland claimt de werknemer een groot aantal overuren. De werkgever had geen enkel overuur uitbetaald. De rechtbank oordeelt in de uitspraak van 20 juli 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:4069) dat het klachtrecht zijn oorsprong vindt in het consumentenrecht en is bedoeld voor situaties met een ‘gebrekkige’ prestatie. Het klachtrecht is niet van toepassing.

Deze uitspraken laten zien dat in een procedure tot betaling van achterstallig loon een beroep gedaan kan worden op het tijdig klagen. Een beroep hierop wordt terughoudend getoetst en is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval.

Wordt u als werkgever geconfronteerd met een claim van uw werknemer tot het betalen van achterstallig loon? Heeft u als werknemer recht op een groot aantal overuren? Win dan tijdig advies in.

Als ervaren arbeidsrecht advocaat help ik u graag bij vragen rondom arbeid.

Neem telefonisch op o76-5201455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected].