Het bedrijf Deliveroo moet voor al zijn medewerkers met een arbeidsovereenkomst pensioenpremie gaan betalen Dat heeft de kantonrechter bepaald in een procedure die was aangespannen door het Bedrijfstakpensioen voor het Beroepsvervoer op de weg.

Beroepsvervoer of Technologiebedrijf?

Volgens het pensioenfonds voldoet Deliveroo aan alle voorwaarden om verplicht aan het fonds te gaan deelnemen. Bezorgers van het bedrijf vervoeren tegen een vergoeding goederen (maaltijden) over de weg en deze werkzaamheden vormen de kern van de onderneming. Deliveroo is het hier niet mee eens. Volgens het bedrijf zou niet het bezorgen van maaltijden, maar het bieden van een online platform voor restaurants een kernactiviteit zijn. De bezorging zou slechts een onderdeel van de marketingstrategie vormen. Deliveroo is naar eigen zeggen dan ook geen bezorgdienst, maar een technologiebedrijf, waardoor aansluiting bij het Pensioenfonds Vervoer niet op zijn plaats zou zijn.

Bezorging is kernactiviteit

De kantonrechter gaat hier in niet mee en oordeelt dat het pensioenfonds voldoende heeft aangetoond dat het bezorgen van maatlijden wel degelijk de kernactiviteit van Deliveroo is. De activiteiten, het bestelproces, de digitale omgeving zijn allemaal gericht op het uiteindelijke doel: het bezorgen van maaltijden. Het verdienmodel van Deliveroo is ook volledig op de verzorging gebaseerd. Het bedrijf biedt weliswaar ook nog andere diensten dan maaltijdbezorging, maar uit niets blijkt dat deze activiteiten zo omvangrijk moeten zijn dat zij moeten worden gezien als kerntaak van het bedrijf.

Pensioenpremie sinds 2015

De kantonrechter oordeelt dan ook dat Deliveroo verplicht is pensioenpremie te betalen voor alle medewerkers (bezorgers en kantoorpersoneel) met een arbeidsovereenkomst. De eerste jaren dat Deliveroo op de Nederlandse markt actief was, werkten alle bezorgers op basis van zo’n arbeidsovereenkomst. Voor hen dient het bedrijf door deze uitspraak met terugwerkende kracht premies af te dragen. Dit betekent dat er nog circa 640.000 euro aan achterstallige premie dient te worden betaald.

Gevolgen voor zzp’ers

Vanaf november 2017 werkte Deliveroo voor de bezorging alleen nog maar met zzp’ers. Begin dit jaar werd door die constructie echter een streep gezet: de rechtbank Amsterdam oordeelde toen dat de werkrelatie tussen het bedrijf en de bezorgers ook na november 2017 dient te worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Het hoger beroep tegen deze uitspraak loopt nog. Op verzoek van het pensioenfonds is deze kwestie (en de mogelijke gevolgen ervan voor deze groep bezorgers) buiten de huidige procedure gehouden.

Bron: www.rechtspraak.nl

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2019:6292

Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!