In het onderwijs is in bepaalde Cao’s een afwijkende aanzegverplichting opgenomen. In een recente uitspraak ging het aanzeggen mis en dat kwam de werkgever duur te staan.

Sinds 2015 kent de wet de zogenaamde aanzegverplichting. De werkgever moet de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van minimaal zes maanden) schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Als de werkgever niet tijdig aanzegt, is wettelijk een aanzegvergoeding verschuldigd.

Diverse Cao’s binnen het onderwijs kennen afwijkende regels over het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (van een duur van twaalf maanden al dan niet met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).

De Cao Primair Onderwijs en de Cao Voortgezet Onderwijs kennen bijvoorbeeld in bepaalde gevallen een aanzegverplichting van twee maanden. Als de onderwijsinstelling de aanzegverplichting niet nakomt, wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd met dezelfde duur als de voorgaande arbeidsovereenkomst.

Soms gaat het in de praktijk toch mis. In een recente kwestie had dit vervelende gevolgen voor de onderwijsinstelling (ECLI:NL:GHAMS:2022:3327).

Wat was er aan de hand?

De werknemer heeft per 1 augustus 2020 een arbeidscontract voor bepaalde tijd van één jaar met uitzicht op onbepaalde tijd.

Werkgever voert met werknemer in het voorjaar diverse gesprekken over het niet goed functioneren. Werkgever deelt werknemer mee dat er geen vaste aanstelling volgt bij een negatieve beoordeling. De werknemer gaat in bezwaar, welk bezwaar in juni 2021 ongegrond wordt verklaard.

Werkgever deelt de werknemer op 30 juni 2021 mee dat de aanstelling eindigt van rechtswege.

De werknemer stapt naar de rechter en claimt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De kantonrechter oordeelt dat de onderwijsinstelling heeft voldaan aan het wettelijk vereiste duidelijkheid te geven over het al dan niet voorzetten van het dienstverband.

Het hof oordeelt anders. Er is niet voldaan aan de aanzegverplichting. De bezwaarprocedure is geen wassen neus en de werknemer mocht erop vertrouwen bij een voldoende beoordeling een kans te hebben op een vaste aanstelling.

Als op voorhand vast stond dat de uitkomst van bezwaar niet van invloed was op de beslissing van de werkgever, had de werkgever daarop moeten wijzen, aldus het hof.

De sanctie is dat het dienstverband wordt verlengd voor twaalf maanden. Het hof oordeelt dat de Cao PO een exclusieve sanctie kent die in plaats treedt van de wettelijke aanzegvergoeding.

Tip voor de onderwijswerkgever

Een foutje ligt snel op de loer. Een tijdige en goede Door een tijdige en goede formulering van de aanzegverplichting kunnen vervelende gevolgen worden voorkomen.

Vragen? Bel me op 076-5201455 of stuur een mail [email protected].