Op  5 juli 2022 is de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede kamer gestuurd. Het kabinet wil de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht grondig hervormen.

Het kabinet baseert de plannen op eerdere adviezen van de WRR, de Commissie Borstlap en de SER. Meer zekerheid voor werknemers binnen wendbare ondernemingen. Een gelijk speelveld tussen werknemers en zelfstandigen.

Wat zijn belangrijkste maatregelen die het kabinet gaat uitwerken?

 1. Oproepcontracten (nul-uren en min-max
 2. contracten) verdwijnen in de huidige vorm en worden vervangen door basiscontracten, zodat er meer werkzekerheid en roosterzekerheid komt;
 3. Regulering van uitzendcontracten om de positie van uitzendkrachten te verbeteren. Met ten minste gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden;
 4. Opeenvolgende tijdelijke contracten (draaideurflex) tegengaan door de pauze in de keten te schrappen. Een aparte regeling voor seizoensarbeid wordt onderzocht;
 5. Een arbeidscommissie om toegang tot het recht te verbeteren (uitwerking commissie Roemer).

Duurzame arbeidsrelaties moeten aantrekkelijker worden. Begin 2023 zijn de volgende maatregelen of alternatieven uitgewerkt:

 1. Begeleiding van werknemers van werk-naar-werk na beëindiging arbeidscontract;
 2. Deeltijd-WW;
 3. Verbeteren van de regeling loondoorbetaling bij ziekte door in het tweede jaar in te zetten op terugkeer bij een andere werkgever.

Deze  kabinetsperiode wordt ook ingezet op een gelijker speelveld tussen contractvormen van zelfstandigen en werknemers:

 1. Door de komst van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, mogelijkheid pensioen op te bouwen voor zelfstandigen en beperking ‘zelfstandigenaftrek’
 2. Mogelijkheden tot collectief onderhandelen zelfstandigen;
 3. Meer duidelijkheid bieden wanneer werk wordt verricht door een zelfstandige of werknemer. Het begrip ‘gezag’ wordt verduidelijkt door een zogenaamd rechtsvermoeden van het bestaan van een dienstverband;
 4. Verbeteren van toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid.

Het kabinet wil in 2023 de wetgeving herzien.  Ik hou de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.

Heeft u vragen over deze plannen? Of heeft u een andere vraag over arbeid? Ik help u graag als ervaren arbeidsrecht advocaat.

Neem gerust telefonisch contact met me op 076-5201455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected].