De Tweede Kamer is op 5 juli 2022 akkoord gegaan met het Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Wat verandert er voor werkgever en werknemer als het voorstel wordt aangenomen?

Een werknemer kan nu al op grond van de Wet Flexibel Werken een verzoek indienen bij de werkgever voor een andere arbeidsplaats. Bijvoorbeeld een verzoek om thuis te werken.

Een werkgever moet dit verzoek overwegen en met de werknemer het gesprek aangaan.

Maar voor een afwijzing van dit verzoek is geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang vereist. Dit is overigens wel bij een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur of werktijden.

In het wetsvoorstel Werken waar je wilt was aanvankelijk ook opgenomen dat een werkgever een verzoek voor een andere arbeidsplaats alleen mag afwijzen bij een zwaarwegend bedrijfsbelang. Dit is veranderd. Het wetsvoorstel is in lijn gebracht met het SER advies over Hybride Werken.

Een werkgever moet een verzoek van de werknemer beoordelen naar ‘maatstaven van redelijkheid en billijkheid’. Dat betekent dat een werkgever de belangen van werkgever en werknemer moet afwegen bij zijn besluit.

De werknemer daarentegen moet het verzoek voor een andere arbeidsplaats ‘gedegen motiveren’.

Ik hou u op de hoogte van de besluitvorming in de Eerste Kamer. Een ingangsdatum is nog niet bekend.

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over thuis werken of de Wet Flexibel Werken? Of heeft u een andere vraag? Ik help u graag als ervaren arbeidsrecht advocaat.