Als werkgever heeft u een zorg- en informatieplicht de werknemer in staat te stellen vakantie te nemen met behoud van loon. Wijs uw werknemers er tijdig op dat de wettelijke vakantiedagen vervallen na zes maanden na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. En stel uw werknemer in de gelegenheid deze dagen op te nemen.

Het vervallen van wettelijke vakantiedagen

De hoofdregel in het arbeidsrecht is dat wettelijke vakantiedagen vervallen na zes maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. De wettelijke vakantiedagen die in 2021 zijn opgebouwd verjaren per 1 juli van dit jaar. Maar op basis van Europese rechtspraak vervallen deze dagen alléén, als een werkgever de werknemer heeft gewezen op het mogelijk verval én de werknemer in staat heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen.

Als u niet voldoet aan deze zorg- en informatieplicht is er geen sprake van het vervallen van deze vakantiedagen.

Een andere regel is dat niet opgenomen vakantiedagen dan verjaren na vijf jaren. Maar rechters hebben in de afgelopen periode ook geoordeeld dat een werkgever zich niet kan beroepen op verjaring, als de werkgever niet heeft voldaan aan haar informatieplicht.

Advies

Informeer uw werknemers dus tijdig dat de opgebouwde vakantiedagen in 2021, vervallen per 1 juli 2022. Het is ook belangrijk werknemers in de gelegenheid te stellen deze vakantiedagen alsnog op te nemen. Op deze manier kunt u een stuwmeer aan verlofdagen voorkomen. Ook wordt voorkomen dat een werknemer alsnog een claim bij u indient voor het vergoeden van de openstaande vakantiedagen.

Heeft u vragen over uw zorg- en informatieplicht ten aanzien van vakantie of vragen over de verjaring van vakantiedagen. Neem gerust met mij contact op.