De Hoge Raad oordeelt dat een ontslagen docent vanwege grensoverschrijdend gedrag aanspraak maakt op de wettelijke transitievergoeding. Wat speelde er in deze zaak?

De feiten

De zaak gaat over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een docent bewegingsleer. De arbeidsovereenkomst is ontbonden vanwege grensoverschrijdend gedrag jegens studentes. De vraag is of de werkgever de wettelijke transitievergoeding moet betalen?

De Hoge Raad heeft twee keer geoordeeld over deze zaak. De uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch is vernietigd door de Hoge Raad. Er was sprake van een onbegrijpelijke motivering dat het gedrag niet ernstig genoeg was om geen transitievergoeding toe te kennen.

Daarom verwijst de Hoge Raad de zaak naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit Gerechtshof oordeelt dat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. De rol van de Hogeschool als werkgever speelt daarbij een rol. De Hogeschool had de docent moeten begeleiden en zijn lessen moeten monitoren. Juist gezien de meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De docent gaf massage- en bewegingslessen. Hij had bij de Hogeschool het signaal afgegeven dat hij zich onveilig voelde en niet meer wist hoe hij les moest geven.

De Hogeschool is in cassatie gegaan tegen deze uitspraak.

Het oordeel van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:950)

De Hoge Raad oordeelt dat terughoudend moet worden omgegaan met het ontzeggen van de transitievergoeding aan een werknemer wegens ernstige verwijtbaarheid.  Dit is in lijn met eerdere uitspraken.  Een werknemer raakt het recht op een transitievergoeding alleen kwijt in uitzonderlijke gevallen. Dat is het geval als het handelen of nalaten van de werknemer niet alleen als verwijtbaar maar ook ernstig verwijtbaar is. Alle omstandigheden van het geval moeten daarbij betrokken worden.

Bij die omstandigheden moet ook het handelen of nalaten van de werkgever worden betrokken. Hierbij past niet het bepleite standpunt van de Hogeschool.

Het standpunt van de Hogeschool doet ook onvoldoende recht aan de verantwoordelijk van de werkgever. Een werkgever moet grensoverschrijdend gedrag in de organisatie voorkomen. En bij signalen van grensoverschrijdend gedrag daartegen op treden.

De Hogeschool moet dus definitief bij het ontslag de wettelijke transitievergoeding aan de docent betalen.

Tip voor werkgevers

Het is voor een werkgever van belang om grensoverschrijdend gedrag in de organisatie te voorkomen. En op te treden tegen signalen van grensoverschrijdend gedrag.

Stel een gedragsprotocol om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Geef daarin ook wat de sancties en maatregelen zijn bij grensoverschrijdend gedrag. Als werkgever is het belangrijk dit gedragsprotocol ‘levend’ te houden, regelmatig te bespreken in de organisatie en daarnaar te handelen. Daarbij is ook een procedure van belang bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld welke stappen worden ondernomen om een melding te onderzoeken? Maar ook op welke wijze u grensoverschrijdend gedrag monitort en daartegen optreedt.

Het niet adequaat optreden van de werkgever kan er toe leiden dat de werkgever de wettelijke transitievergoeding moet betalen. Oók bij grensoverschrijdend gedrag van de werknemer.

Heeft u vragen over deze uitspraak? Wilt u als werkgever in uw organisatie grensoverschrijdend gedrag voorkomen?

Als ervaren advocaat arbeidsrecht in Breda kan ik u daarbij helpen. Neem telefonisch contact met me op 076-5201455 of stuur me een e-mail via [email protected].