Een ontslag op staande voet van een werknemer die structureel te laat komt, houdt in rechte stand. Wat speelde er in deze zaak bij rechtbank Noord-Holland?

De feiten

Werknemer is vanaf 1 januari 2018 in dienst bij werkgever als monteur. Werkgever ontslaat de werknemer op staande voet vanwege structureel te laat komen. Werknemer berust in het ontslag, maar vordert bij de kantonrechter dat er geen geldige reden aan het ontslag ten grondslag ligt, dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dat het ontslag onregelmatig is gegeven.

Het oordeel van de kantonrechter (ECLI:NL:RBNHO:2022:338)

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever voldoende heeft onderbouwd en aangetoond dat de werknemer veelvuldig (twaalf keer) te laat is gekomen. Het gaat daarbij niet om enkele minuten, maar eerder om telkens een half uur tot een uur. Werknemer slaagt er niet in dat te weerleggen.

De werkgever heeft de werknemer ook meerdere malen duidelijk gewaarschuwd over de gevolgen  van het veelvuldig veel te laat komen, onder meer door een aangetekende brief. Hierdoor houdt het ontslag op staande voet stand en de kantonrechter oordeelt dat er sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Het handelen van de werknemer is ernstig verwijtbaar.

De verzoeken van de werknemer tot betaling van de transitievergoeding, de billijke vergoeding en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging worden afgewezen. De werknemer wordt veroordeeld in de proceskosten.

Tot slot

Uit de rechtspraak blijkt dat het belangrijk is als werkgever duidelijke afspraken te maken over de werktijden en deze schriftelijk vast te leggen. Komt een werknemer structureel te laat op het werk, geef dan schriftelijke waarschuwingen, waarin de gevolgen duidelijk zijn benoemd.

Heeft u als werkgever of werknemer vragen over een ontslag op staande voet, neem dan tijdig met ons contact op. Wij willen u graag adviseren en bijstaan.