In hoger beroep komt de Commissie van Beroep terug op het oordeel van de Geschillencommissie Kifid en bepaalt dat er geen onbeperkt recht is op vrije advocaatkeuze. Er moet een relatie zijn met een administratieve of gerechtelijke procedure.

Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, bent u niet verplicht zich te laten bijstaan door de rechtsbijstandsverlener van de verzekeraar. U heeft het recht op vrije advocaatkeuze met vergoeding van de kosten door de rechtsbijstandsverzekeraar als het gaat om een administratieve of gerechtelijke procedure.

In een eerder bericht is een uitspraak vermeld van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), waarin is geoordeeld dat bij vrije advocaatkeuze het begrip ‘gerechtelijke procedure’ ruim moet worden uitgelegd. Ook een buitengerechtelijk procedure kan daaronder worden verstaan.

In hoger beroep komt de Commissie van Beroep terug op het oordeel van de Geschillencommissie. Er is geen onbeperkt recht is op vrije advocaatkeuze. De Commissie van Beroep houdt vast aan de lijn van bestaande Europese regelgeving en jurisprudentie.

De Commissie van Beroep oordeelt dat de uitleg van de Geschillencommissie Kifid in haar eerdere uitspraak niet strookt met de ruimte met de Europese Richtlijn biedt aan rechtsbijstandsverzekeraars om het recht op vrije advocaatkeuze te beperken. Het recht op vrije advocaatkeuze is beperkt tot een gerechtelijke en administratieve procedures. Als het gaat om een ‘gerechtelijke procedure’ moet er volgens de Commissie van Beroep steeds naar de specifieke omstandigheden van het geval gekeken worden of er sprake is van een procedure of een fase in een procedure die in het licht van de context en strekking van de Europese Richtlijn kan worden aangemerkt als gerechtelijke of administratieve procedure.

Als u wilt worden bijgestaan in een geschil door een advocaat van uw vrije keuze met vergoeding van de kosten door uw rechtsbijstandsverzekeraar, heeft u vooraf toestemming en een opdracht nodig van uw verzekeraar.

Heeft u daarover vragen, neem dan tijdig met ons contact op!