Per 1 maart 2022 is de Subsidieregeling STAP in werking getreden. Wat is de Subsidieregeling STAP en wat zijn de voordelen voor werkgever en werknemer?

Subsidieregeling STAP

Vanaf 1 maart 2022 treedt de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie in werking (STAP).

Dit is een nieuw scholingsbudget van de overheid waar werknemers gebruik van kunnen maken. Het kabinet stelt ‘leven lang ontwikkelen’ centraal. STAP is erop gericht dat iedereen de kans krijgt regie te nemen over investeringen in opleiding en ontwikkeling.

Ook personen zonder baan kunnen dit budget voor opleiding en ontwikkeling aanvragen.

Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrekpost voor scholing in de aangifte inkomstenbelasting.

Het STAP-budget bedraagt EUR 1.000,00 (inclusief BTW) per kalenderjaar. Het budget kan ingezet worden voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen (inclusief leermiddelen en beschermingsmiddelen)

De aanvraag

Het STAP-budget wordt verdeeld over vijf perioden van het jaar. Vanaf 1 maart 2022 startte de eerste aanvraagperiode. Na twee dagen was echter het beschikbare budget van 36,1 miljoen EUR per twee maanden). De volgende aanvraagperiode start vanaf 1 mei 2022.

De aanvraag kan ingediend worden bij het via de website van het UWV.

De aanvraag moet gedaan worden voor aanvang van de scholing.  Het budget kan alleen worden aangevraagd voor scholing, dat in het scholingsregister staat vermeld. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkt met een scholingsregister van goedgekeurde opleidingen. Hierin kunnen werkgever en werknemer zoeken naar de gewenste opleiding.

De aanvraag kan gedaan worden als er een band is met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wat kunt u doen als werkgever?

Als werkgever heeft u vanuit het goed werkgeverschap in het arbeidsrecht verplichtingen tot scholing.

Het STAP-budget heeft voordelen voor u als werkgever.  Het motiveert werknemers, de kennis van werknemers neemt toe en vacatures kunnen beter ingevuld worden.

Het is verstandig werknemers op de hoogte te brengen van deze regeling en werknemers te stimuleren daarvan gebruikt te maken. Hierdoor kunt u besparen op uw opleidingskosten.

Tips voor u als werkgever:

  • Informeer en stimuleer uw werknemers gebruik te maken van het STAP-Budget;
  • Neem het STAP-budget op in uw personeelshandboek;
  • Bespreek ontwikkeling en scholing in de functioneringsgesprekken met uw werknemers;
  • Maak afspraken met uw werknemer over het eventueel volgen van de opleiding in werktijd;
  • Geef waar nodig een aanvulling op het scholingsbudget;
  • Zorg voor een reiskostenvergoeding voor scholing op locatie.

Heeft u vragen over uw scholingsbeleid, een scholing voor een werknemer of heeft u als werknemer vragen over uw scholing. Neem gerust vrijblijvend met mij contact op. Ik wil u graag helpen bij uw vragen rondom arbeidsrecht.