Per 1 augustus 2022 vereist de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederland meer transparantie over de arbeidsvoorwaarden. Wat betekent dat voor het studiekostenbeding en nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst?

Vanaf 1 augustus 2022 geldt in Nederland de EU-Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De wet bepaalt nu al in artikel 7:655 BW welke informatie de werkgever bij indiensttreding aan de werknemer moet geven over de arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht wordt uitgebreid. De richtlijn betekent ook dat twee arbeidsvoorwaarden, scholing en nevenwerkzaamheden, voor werkgevers strenger worden.

Wat betekent de richtlijn voor het studiekostenbeding?

De werkgever mag nu een studiekostenbeding overeenkomen met de werknemer, waarbij de werknemer de studiekosten of een deel daarvan moet terug betalen aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 augustus 2022 mag dat niet meer bij opleidingen die de werkgever op grond van de wet of cao verplicht is aan te bieden. Bijvoorbeeld verplichte opleidingen op het gebied van veiligheid en het bijhouden van de vakbekwaamheid. De kosten mogen niet meer ten laste komen van de werknemer, ook de benodigde tijd voor de opleiding gaat gelden als arbeidstijd.

Er is geen overgangsrecht. Het gevolg is dat studiekostenbedingen in strijd met de wet nietig zijn vanaf 1 augustus 2022.

Voor niet verplichte opleidingen blijft het wel mogelijk een studiekostenbeding overeen te komen.

Wat betekent dat voor het verbod op nevenwerkzaamheden?

Het wordt voor werkgevers minder makkelijk nevenwerkzaamheden van de werknemer te verbieden. Een algemeen en ongemotiveerd verbod is vanaf 1 augustus 2022 niet meer mogelijk.

Een nevenwerkzaamhedenbeding blijft op zichzelf wel toegestaan als de werkgever een objectieve rechtvaardiging daarvoor heeft. De rechtvaardiging kan de werkgever direct opnemen in de arbeidsovereenkomst of lager motiveren als de werknemer daar een beroep op doet.

Een objectieve rechtvaardiging kan bijvoorbeeld gelegen zijn in redenen van gezondheid en veiligheid, de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, vermijden van belangenconflicten of schending van de Arbeidstijdenwet.

Het nevenwerkzaamhedenbeding blijft dus gewoon geldig. De werkgever zal daarvoor wel een objectieve rechtvaardiging moeten kunnen geven.

Heeft u vragen hierover vragen, neem dan contact met ons op.