skip to Main Content

Arbeidsrecht advocaat Breda

Van der Hoeven Advocatuur in Breda is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Op het allerhoogste niveau, dat ziet u terug in het resultaat.

Of u nu werkgever of werknemer bent, bij Van der Hoeven Advocatuur in Breda vindt u een advocaat arbeidsrecht die u kan bijstaan.

De ontwikkelingen in het arbeidsrecht gaan snel. Zeker met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het arbeidsrecht sterk gewijzigd en is een deskundig advies van een advocaat arbeidsrecht van belang.

Uw advocaat arbeidsrecht van Van der Hoeven Advocatuur in Breda is er dan om u te helpen. Voor het beantwoorden van uw vragen op het gebied van arbeidsrecht, het geven van advies en bijstand wanneer een conflict uitloopt op een rechtszaak.

U kunt bij de advocaat arbeidsrecht in Breda terecht  met de volgende vragen op het gebied van het arbeidsrecht:

 • Opstellen contracten en reglementen
 • Ontslag statutair bestuurder
 • Individueel ontslag
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Reorganisatie, herstructureringen en collectief ontslag
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • CAO-recht
 • Medezeggenschap
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Aansprakelijkheid werkgever of werknemer
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Overgang van onderneming
 • Beloningen, zoals beloning statutair bestuurder en beloningsvoorschriften Wet Financieel Toezicht
 • Boetes (WAADI, WAS, ATW, ARBO en WML)
 • Uitzendovereenkomst
 • Verplichtstelling bedrijfspensioenfondsen (StiPP)
 • Second Opinion

Zoekt u een advocaat arbeidsrecht in Breda of heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht?
Neem dan contact op met Van der Hoeven Advocatuur. Wij zijn u graag van dienst.

We kunnen u adviseren of bijstaan in talrijke kwesties

Back To Top