Het wetsvoorstel  transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 21 juni 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Wat betekent het nevenwerkzaamhedenbeding voor u als werkgever? Drie tips voor u als werkgever.

De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden treedt in werking per 1 augustus 2022. In eerdere blogs heb ik u geïnformeerd over de belangrijkste vijf veranderingen en wijzigingen in de scholingsplicht van een werkgever.

Wat verandert er ten aanzien van nevenwerkzaamhedenbeding?

In veel arbeidsovereenkomsten staat een nevenwerkzaamhedenbeding. Tot dusver was het nevenwerkzaamhedenbeding niet geregeld in de wet. Vanaf 1 augustus 2022 regelt de wet dat een nevenwerkzaamhedenbeding nietig is, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.

Dat betekent dat de objectieve redenen niet in het beding hoeven te staan. Een werkgever moet als hij een beroep doet op het nevenwerkzaamhedenbeding, de objectieve reden kunnen geven. Dit betekent dat bestaande nevenwerkzaamhedenbedingen niet nietig zijn, maar wél een extra vereiste kennen dat het werkgever een beroep erop moet kunnen rechtvaardigen.

Een nevenwerkzaamhedenbeding mag in tegenstelling tot het concurrentiebeding ook opgenomen worden in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Of in een arbeidsovereenkomst met een minderjarige.

Als objectieve redenen worden genoemd:

  • gezondheid en veiligheid;
  • de bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
  • de integriteit van overheidsdiensten;
  • of het vermijden van belangenconflicten.

Drie tips voor u als werkgever:

  • Het nevenwerkzaamhedenbeding in de huidige arbeidsovereenkomsten hoeft u niet aan te passen.
  • Ga wel na welke objectieve rechtvaardigingsgronden u kunt aanvoeren, als u een beroep doet op een  nevenwerkzaamhedenbeding.
  • Pas uw template voor de arbeidsovereenkomst en/of personeelsreglement tijdig aan.

Als ervaren arbeidsrechtadvocaat help ik u graag bij het opstellen en aanpassen van uw arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen,  zodat alles op en top geregeld.

Heeft u vragen? Neem gerust telefonisch contact op 076-5201455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected].