Per 1 augustus 2022 breidt de Implementatie van de EU richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden de scholingsplicht voor u als werkgever uit. Dit heeft ook gevolgen voor studiekostenbedingen. Wat betekenen deze veranderingen?

Kosteloos aanbieden verplichte scholing

De werkgever moet nu al de werknemer in staat stellen de noodzakelijke scholing te volgen voor de uitoefening van de functie op grond van het artikel 7:611a BW. Maar ook in het geval deze functie komt te vervallen of als de werknemer daartoe niet meer in staat is.

Deze scholingsplicht wordt uitgebreid. Dit betekent dat u alle  verplichte scholing op grond van de wet of Cao kosteloos moet aanbieden aan uw werknemer.

In de  Memorie van Antwoord van 8 juni 2022 op het Wetsvoorstel voor de implementatie van de zogenaamde ‘Arbeidsvoorwaardenrichtlijn’ heeft de regering aangegeven dat de scholing die onder artikel 7:611a BW valt ook kosteloos moet worden verstrekt.

Ook de tijd die nodig is voor het volgen van de opleiding wordt beschouwd als werktijd. Ook komt een aantal bijkomende kosten voor uw rekening, zoals bijvoorbeeld reiskosten, studiemateriaal en examengelden.

Onder verplichte scholing wordt niet verstaan (beroeps)opleidingen om een beroepskwalificatie te verkrijgen, behouden of vernieuwen (tenzij de wet of Cao daartoe verplicht). Het gaat hierbij om beroepen in Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen.

Studiekostenbeding

Een studiekostenbeding voor noodzakelijke scholing is vanaf 1 augustus 2022 niet meer geldig. Dit geldt ook voor bestaande studiekostenbedingen.

Wel blijft een studiekostenbeding mogelijk voor studies de niet verplicht zijn.

Vier tips voor de werkgever

  • Inventariseer alle individuele, wettelijke en collectieve afspraken over scholing
  • Maak een onderscheid tussen verplichte en niet verplichte scholing
  • Controleer welke studiekostenbedingen met uw werknemers blijven gelden en welke niet
  • Pas uw arbeidsovereenkomsten, studiekostenbedingen en personeelsreglementen tijdig aan

Als ervaren arbeidsrecht advocaat in Breda help ik u graag bij het opstellen en aanpassen van uw arbeidsovereenkomsten en personeelsreglementen, zodat alles juridisch op en top is geregeld.