Een werknemer haalt de targets niet. Of wijst kritiek op houding of gedrag af. Wat als een werknemer geen zelfreflectie toont en niet meewerkt aan een verbetertraject? In een aantal gevallen heeft zo’n kwestie in 2022 geleid tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de d- of de g-grond.

Eisen aan ontbinding vanwege disfunctioneren?

 Aan deze zogenaamde d-grond worden strikte eisen gesteld:

  • de werknemer is tijdig (concreet) in kennis gesteld van het niet functioneren;
  • de ongeschiktheid is niet het gevolg van ziekte/ onvoldoende zorg werkgever voor arbeidsomstandigheden en scholing;
  • de werknemer is voldoende en ‘serieus en reëel’ in de gelegenheid gesteld het functioneren te verbeteren (Ecofys-beschikking, ECLI:NL:HR:2019:933);
  •  herplaatsing is niet mogelijk.

Rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2022:11243)

In deze zaak wijst werknemer de kritiek af en betwist de targets. Hij weigert na diverse gesprekken en waarschuwing mee te werken aan een verbeterplan. De kantonrechter oordeelt dat een werkgever bepaalt hoe een functie wordt ingevuld en welke normen bij een functie horen. Het verbeterplan stelt geen onrealistische doelen. Door de gevoerde gesprekken en het aangeboden verbeterplan is werknemer serieus en reëel de gelegenheid gegeven tot het verbeteren van het functioneren. De rechter ontbindt op de d-grond.

Hof Den Haag (ECLI:NL:GDHA:2022:2678)

In deze uitspraak, staat de werknemer niet open voor feedback en weigert zich te verbeteren. Hoewel er geen sprake is van een schriftelijk verbetertraject, ontbindt de rechter op de d-grond.

Er zijn 1,5 jaar in een informele setting gesprekken gevoerd en werknemer wist wat er van hem verwacht, aldus het hof.

 Ontbinding vanwege verstoorde verhoudingen

Deze  zogenaamde g-grond eist een ernstige én duurzame verstoring van de arbeidsrelatie, zodat in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2022:9709)

Werknemer ontkent kritiek op houding en gedrag, ook na intensieve begeleiding door werkgever. Ook mediation helpt niet. Hierdoor is een situatie ontstaan waarin vertrouwen in een werkbare arbeidsverhouding ontbreekt. In het algemeen is een verbeterplan vereist, maar ‘in dit licht was een verbeterplan overbodig’, aldus het hof.

Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2022:282)

Een ‘eigengereide werknemer’ accepteert de gezagsverhoudingen niet en staat niet open staat voor kritiek op houding en gedrag. Ook na dat hem is gevraagd om zelfreflectie. Mediation bood geen oplossing. Ook hier is ontbonden op de g-grond.

 Tip

Bij een onwerkbare situatie is dossieropbouw essentieel. Leg de gesprekken en afspraken goed vast en zorg dat u kunt aantonen dat de werknemer een serieus en reëel verbeterplan is geboden.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met me op | 076-5201455| [email protected]