Het is van belang als werkgever alert te zijn op wijzigingen in de werksituatie en de gevolgen voor het  toepassingsbereik van het concurrentiebeding. Zo bleek recent uit een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het concurrentiebeding was niet gewijzigd na een bedrijfsverhuizing. De werkgever trok hier aan het kortste eind. Wat speelde er in deze zaak?

De feiten

Werkgever en werknemer komen in 2016 een concurrentiebeding overeen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer is werkzaam in de functie van aftersalesmanager. Het concurrentiebeding is zo geformuleerd dat het de werknemer is verboden binnen één jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst binnen een straal van 25 kilometer rondom Enschede werkzaam te zijn bij een concurrent of daarin een aandeel te hebben.

Kort daarna wordt de vestiging in Enschede gesloten en verhuist de werkgever naar Apeldoorn. De werknemer werkt tot het einde van het dienstverband in Apeldoorn.

De werknemer zegt het dienstverband in 2021 op om in dienst te treden bij een concurrent binnen een straal van 25 kilometer rondom Enschede.

De werkgever stelt dat de werknemer het concurrentiebeding overtreedt. De werknemer vordert in kort geding schorsing van het beding. De kantonrechter wijst de vordering van de werknemer toe. De werkgever komt in hoger beroep.

Belangenafweging in hoger beroep (ECLI:NL:GHARL:2395)

De werkgever stelt dat ondanks de verhuizing naar Apeldoorn, in het beding bewust voor Enschede te hebben gekozen om het klantenbestand uit die regio te willen beschermen. Het Gerechtshof is van oordeel dat het dan voor de hand had gelegen aandacht te besteden aan de verhuizing naar Apeldoorn, als dat op dat moment aanstaande was.

De werkgever kan hiervoor geen verklaring geven.

Als het toepassingsbereik van het concurrentiebeding toch een straal van 25 kilometer van Enschede is, ziet het Gerechtshof aanleiding om een andere reden het beding te schorsen. Het Gerechtshof maakt een afweging tussen de belangen van werkgever en werknemer.

Het Gerechtshof benadrukt dat concurrentiebeding geen bescherming biedt tegen het vertrek van een ervaren werknemer, die kennis en ervaring heeft opgedaan in zijn functie. Echter alleen als het bedrijfsdebiet van de werkgever wordt aangetast.

De werkgever maakt onvoldoende aannemelijk dat en hoeveel schade ze heeft geleden aan haar klantenbestand in de regio Enschede.

Het belang van de werknemer is daarentegen de vrijheid van arbeidskeuze, een aanzienlijke positieverbetering, minder reistijd en een betere privé-werkbalans.

Het Gerechtshof komt tot de slotsom dat de kantonrechter het concurrentiebeding in kort geding terecht heeft geschorst. Het Gerechtshof oordeelt dat de werknemer  in verhouding tot de belangen van de werkgever onbillijk wordt benadeeld door het concurrentiebeding.

Resumerend

Deze uitspraak maakt duidelijk alert te blijven op wijzigingen in de werksituatie. Heeft u vragen over het opstellen van een concurrentiebeding. Of heeft u andere vragen over het concurrentiebeding? Neem dan telefonisch contact met me op of stuur me een mail. Ik help u graag verder.