Veel werkgevers worden geconfronteerd met werknemers die ziek wordt na een risicovolle activiteit. Bijvoorbeeld de werknemer die zelf vuurwerk maakt en letsel oploopt. Moet u dan het loon doorbetalen?

En hoe zit het bijvoorbeeld met een werknemer die naar het buitenland gaat voor een cosmetisch ingreep? Ziek of verlof? Het levert vaak veel discussie op.

Hoe zit het eigenlijk?

Wat is de hoofdregel?

Tijdens ziekte moet de werkgever het loon door betalen. Een uitzondering bestaat  als de ziekte met opzet is veroorzaakt. Omdat het gaat om een inkomensgarantie, is de toets streng en zwaar. Alleen als de werknemer de ziekte willens en wetens heeft veroorzaakt met het oogmerk om ziek te worden vervalt de wettelijke loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte.

 

Opzet bij ziekte door het deelnemen aan risicovolle activiteiten?

Arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een gevaarlijk sport of hobby valt op basis van de rechtspraak in het algemeen buiten de reikwijdte van deze uitzondering. De opzet is niet gericht op het ziek worden.

Een voorbeeld: de rechter oordeelt dat de werknemer met het maken van vuurwerk niet de intentie had om zijn hand te verwonden en niet te werken (ECLI:NL:RBNNE:2021:148)

En bij verslavingsproblematiek?

Ook dan ligt de lat hoog. Werknemers met overmatig alcohol- of drugsgebruik en ziek worden, vallen niet onder de uitzondering van opzet en maken aanspraak op loon (ECLI:NL:GHDHA:2021:1909).

Welke stappen kunt u zetten bij een cosmetische ingreep?

Ga allereerst na bij de bedrijfsarts of de ingreep medisch noodzakelijk is. Recent oordeelde de kantonrechter dat een borst verkleinende operatie in Turkije medisch noodzakelijk is (ECLI:NL:RBROT:2022:6691). De werknemer maakt dan aanspraak op loon.

Is de ingreep niet medisch noodzakelijk?

De kantonrechter Middelburg oordeelde op 8 juli 2012, als de werknemer weet dat hij/zij na de ingreep niet kan werken, er geen aanspraak is op loon. Er is dan sprake van ‘opzettelijk’ ziek. In overleg met de werknemer kunt u afspreken dat er verlof wordt genomen voor de dag van de ingreep en het herstel.

Treedt er echter een complicatie op, die niet behoort bij een normaal herstel? Dan heeft de werknemer recht op loon vanwege ziekte.

En bovenwettelijke aanvullingen op de wettelijke aanspraak op loon?

De Hoge Raad oordeelde in 2008 dat, als een werknemer ondanks waarschuwingen van de werkgever telkens ziek wordt door zaalvoetballen, de bovenwettelijke aanvulling op de wettelijke aanspraak, op basis van de Cao, kan worden ontzegd.

Heeft u hierover vragen? Als ervaren arbeidsrecht advocaat help ik u graag.

Neem gerust telefonisch contact met me op 076-520 1455 of stuur uw vraag per e-mail naar [email protected].