Sociaal zekerheidsrecht Breda

Ervaren en bevlogen advocaat arbeidsrecht, gespecialiseerd in de financiele gevolgen van
ontslag, ziekte en arbeidsongeschiktheid

Bent u op zoek naar een advocaat op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht in Breda? Wilt u advies, informatie, bezwaar of beroep aantekenen tegen een besluit van UWV, gemeente of een andere overheidsinstantie? Dan bent u bij Van der Hoeven Advocatuur in Breda, gespecialiseerd in het sociaal zekerheidsrecht aan het juiste adres.

Zowel als werkgever, werknemer, ambtenaar of particulier kunt u in aanraking komen met het sociaal zekerheidsrecht. Dit kan zijn wanneer u of uw werknemer te maken krijgt met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of als hij/zij met pensioen gaat. Het stelsel van sociale zekerheid zorgt ervoor dat uw werknemer of uzelf toch een uitkering krijgt. Neem nu contact op met mij als advocaat sociale zekerheidsrecht vanuit Breda of lees meer over mijn diensten.

Wat is sociaal zekerheidsrecht?

Het sociaal zekerheidsrecht is een complex geheel van wetten en regelingen op het gebied van ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, dat steeds aan verandering onderhevig is. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is kennis van het sociaal zekerheidsrecht voor zowel werkgever als werknemer onontbeerlijk. Maar ook bij (dreigende) werkloosheid en in ontslagkwesties is het raadzaam advies in te winnen bij een advocaat sociaal zekerheidsrecht. Zo is met de Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli 2016 is het WW recht ingrijpend gewijzigd.

Diensten Van der Hoeven Advocatuur

Wanneer u ondersteuning op het gebied van sociaal zekerheidsrecht in Breda wenst, kan Van der Hoeven Advocatuur  u adviseren en bijstaan bij de volgende onderwerpen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht:

 • Uitkeringen ZW, WAO, WIA
 • Re-integratie en ziekte
 • WW uitkering
 • Boven- en naastwettelijke WW uitkeringen
 • Loongarantieregeling
 • Loonsanctie UWV
 • Boete SZW en ander overheidsinstellingen
 • Eigen risicodragerschap
 • Studiefinanciering
 • Bezwaar, beroep en hoger beroep
 • Second Opinion

Vragen omtrent sociaal zekerheidsrecht vanuit Breda? Neem contact met mij op

Heeft u vragen omtrent sociaal zekerheidsrecht vanuit Breda? Wilt u meer informatie over het aantekenen van bezwaar en/of beroep op een besluit op het gebied van sociaal zekerheidsrecht? Neem dan tijdig met mij contact op. Tegen een besluit op het gebied van sociale zekerheidsrecht van UWV of een andere uitkeringsinstantie moet binnen zes weken bezwaar of beroep worden ingesteld.

Van der Hoeven Advocatuur helpt u graag verder op het gebied van sociaal zekerheidsrecht in Breda.

Wekelijks heb ik een vrijblijvende kennismaking voor werkgevers en particulieren
op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Indien u op deze tijdstippen niet in staat bent te komen, kunt u altijd een andere afspraak maken.