Sociaal zekerheidsrecht Breda

Bent u op zoek naar een advocaat op het gebied van het sociaal verzekeringsrecht in Breda? Wilt u advies, informatie, bezwaar of beroep aantekenen tegen een besluit van UWV, gemeente of een andere overheidsinstantie? Dan bent u bij Van der Hoeven Advocatuur in Breda, gespecialiseerd in het sociaal verzekeringsrecht aan het juiste adres.

Zowel als werkgever, werknemer, ambtenaar of particulier kunt u in aanraking komen met het sociaal zekerheidsrecht.

Het sociaal zekerheidsrecht is een complex geheel van wetten en regelingen op het gebied van ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, dat steeds aan verandering onderhevig is.

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is kennis van het sociaal zekerheidsrecht voor zowel werkgever als  werknemer onontbeerlijk. Maar ook bij (dreigende) werkloosheid en in ontslagkwesties is het raadzaam advies in te winnen bij een advocaat sociaal zekerheidsrecht. Zo is met de Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli 2016 is het WW recht ingrijpend gewijzigd.

Van der Hoeven Advocatuur in Breda kan u adviseren en bijstaan bij de volgende onderwerpen op het gebied van sociaal zekerheidsrecht:

 • Uitkeringen ZW, WAO, WIA
 • Re-integratie en ziekte
 • WW uitkering
 • Boven- en naastwettelijke WW uitkeringen
 • Loongarantieregeling
 • Loonsanctie UWV
 • Boete SZW en ander overheidsinstellingen
 • Eigen risicodragerschap
 • Studiefinanciering
 • Bezwaar, beroep en hoger beroep
 • Second Opinion

Heeft u te maken met vragen, het aantekenen van bezwaar en/of beroep op een besluit op het gebied van sociaal zekerheidsrecht? Neem dan tijdig met ons contact op. Tegen een besluit op het gebied van sociale zekerheidsrecht van UWV of een andere uitvoeringsinstantie moet binnen zes weken bezwaar of beroep worden ingesteld.

Van der Hoeven Advocatuur in Breda is u graag van dienst op het gebied van sociaal zekerheidsrecht.

Neem contact op

Wekelijks hebben we een gratis inloopspreekuur voor werkgevers en particulieren
op vrijdag van 15.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden spreekuur