Wanneer vervallen of verjaren wettelijke vakantiedagen? Wanneer geldt een vrijetijdsaanspraak als vakantie en welk loon moet hierover worden betaald?

De Hoge Raad oordeelde hierover recent vlak voor de zomervakantie.

π•πžπ«π―πšπ₯ 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐣𝐚𝐫𝐒𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐀𝐚𝐧𝐭𝐒𝐞𝐝𝐚𝐠𝐞𝐧 (π„π‚π‹πˆ:𝐍𝐋:𝐇𝐑:πŸπŸŽπŸπŸ‘:πŸ—πŸ“πŸ“)

De werknemer behoudt het recht op vakantiedagen als de werkgever de werknemer niet in staat stelt deze op te nemen, aldus oordeelde de Hoge Raad afgelopen dinsdag.

De werkgever heeft op basis van Europese wetgeving een zorg- en informatieplicht:

* stel de werknemer in de gelegenheid daadwerkelijk vakantie op te nemen en spoor daartoe zo nodig aan;

* informeer de werknemer over de vakantierechten; enkel verwijzen naar het verlofsysteem is onvoldoende;

* informeer de werknemer tijdig ieder jaar voor 1 juli, dat als de wettelijke vakantiedagen niet worden opgenomen, dat deze komen te vervallen.

Leg als werkgever goed vast dat de werknemer hierover is geΓ―nformeerd; de werkgever moet bewijzen dat voldaan is aan de zorg- en informatieplicht. Wordt hieraan niet voldaan, dan vervallen de vakantiedagen niet.

Een stuwmeer aan verlofdagen kan grote financiΓ«le gevolgen hebben. In deze zaak ging het om een verlofaanspraak van € 62.000,- plus 10% wettelijke verhoging en rente.

Zorg voor een goede verlofadministratie met onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen en neem de zorg- en informatieplicht serieus.

π‹π¨π¨π§π›πžπ π«π’π© π›π¨π―πžπ§π°πžπ­π­πžπ₯𝐒𝐣𝐀𝐞 𝐯𝐚𝐀𝐚𝐧𝐭𝐒𝐞𝐝𝐚𝐠𝐞𝐧 (π„π‚π‹πˆ:𝐍𝐋:𝐇𝐑:πŸπŸŽπŸπŸ‘:πŸ–πŸπŸ”)

Op basis van dit arrest van 9 juni jl. moet de NS loon en onregelmatigheidstoeslag betalen over bovenwettelijke vakantie. Het ging in deze zaak om uren die zijn toegekend om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over twee vragen:

* een aanspraak op vrije tijd kwalificeert als vakantie als deze is bedoeld de werknemer vanwege de werkbelasting gelegenheid te bieden voor rust en ontspanning. Het moment van toekenning is bepalend, ook als de vakantie later in ingezet voor andere doeleinden;

* de verplichting om het volledige loon te betalen geldt in de wet voor alle vakantie, ook voor uren die boven het wettelijke minimum zijn toegekend.

In een aantal cao’s worden vrije dagen toegekend, die niet vallen onder de vakantie. Als deze dagen worden aangemerkt als vakantie, geldt de verplichting het volledige loon door te betalen.

Vragen? Bel me op 076-5201455 of stuur een mail [email protected].