Een werknemer wordt na de vaststelling van zijn vakantie ziek. Hij gaat toch op vakantie. Mogen dan de vakantiedagen worden afgeschreven?

De Hoge Raad gaf hierover op 17 november 2023 duidelijkheid.

Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2023:1603)

De Hoge Raad verduidelijkt de situatie van een werknemer die ziek wordt nadat de vakantie is vastgesteld. De vakantie is nog niet aangevangen. De werknemer gaat met instemming van de bedrijfsarts op vakantie. In deze periode hoeft de werknemer niet te re-integreren.

De Hoge Raad oordeelt dat in dat geval, de werknemer daarmee nog niet instemt met het aanmerken van de ziektedagen als vakantiedagen. Dit wordt ook niet anders, als de werknemer aan de bedrijfsarts voorafgaand aan de vakantie, kenbaar heeft gemaakt vaan de bedrijfsarts dat hij op vakantie wil gaan.

Een werknemer die vóór of tijdens een reeds vastgestelde vakantie ziek wordt, behoudt dus zijn vakantiedagen, tenzij deze werknemer alsnog uitdrukkelijk én gericht (schriftelijk) instemt met het afboeken van die vakantiedagen.

Schriftelijke overeenkomst

Niet alle werknemers zullen daarmee willen instemmen. Het is wellicht zinvol om gebruik te maken van de beperkte uitzondering die de wet biedt.

Bij schriftelijke overeenkomst kan worden namelijk bepaald dat ziektedagen tijdens vakantie worden aangemerkt als vakantiedagen. Dit kan alleen voor zover het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen. De Hoge Raad oordeelt dat onder ‘schriftelijke overeenkomst’ ook een Cal wordt verstaan.

Vragen

Heeft u vragen over deze problematiek aan een advocaat in Breda gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Neem dan contact met me op.

Aanscherping concurrentiebeding

18-02-24|

Op 13 februari 2024 is een motie aangenomen over de verdere aanscherping van het concurrentiebeding en het wetsvoorstel dat binnenkort in consultatie gaat. […]