skip to Main Content

Tweede aanpassing NOW

De tijdelijke Noodmaatregel voor overbrugging werkgelegenheid (NOW) is op 2 april 2020 in werking getreden. Op 2 april zijn reeds enkele aanpassingen doorgevoerd. Het is gebleken dat er nog op een aantal punten wijziging nodig is per 1 mei.

Verder lezen

Gewijzigde ontslagregeling WNRA

Vanaf 1 januari 2020 gaat voor overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet 2017 het reguliere arbeidsrecht gelden. Als de overheidswerkgever tot bedrijfseconomisch ontslag wil overgaan, dient er voorafgaand toestemming gevraagd te worden bij het UWV of een Cao-ontslagcommissie. Omdat in de publieke sector sprake kan zijn van een ontslag vanwege een democratisch genomen besluit, is de Ontslagregeling aangepast.

Verder lezen

WNRA: van strafontslag naar ontslag op staande voet of ontbinding op de e-grond

De disciplinaire maatregel van onvoorwaardelijk strafontslag komt met ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020 voor de meeste overheidswerkgevers te vervallen. Het reguliere arbeidsrecht wordt voor veel ambtenaren van toepassing en het strafontslag vervalt. Welke vergelijkbare mogelijkheden biedt het arbeidsrecht voor het strafontslag? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Verder lezen
Back To Top