De WNT en de billijke vergoeding

Recent heeft de kantonrechter Utrecht bij het bepalen van de billijke vergoeding in het kader van een ontbindingsverzoek naast de ernst van het verwijt van de werkgever ook laten meewegen dat de Wet Normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) op de arbeidsrelatie van toepassing is.

Verder lezen